Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Kwalifikacje absolwenta kierunku zarządzanie profil specjalnościowy logistyka w zarządzaniu

zarządzanie


W chwili obecnej rynek pracy w Polsce odczuwa bardzo wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu operacyjnego zarządzania logistyką.


Powodem tego jest geograficzne położenie naszego kraju na szlakach transportowych, biegnących z wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej na bardzo chłonne rynki towarowe Rosji, Ukrainy, czy Białorusi, a także do krajów nadbałtyckich, które w wyniku potrzeby ograniczania kosztów transportu jest determinantą lokalizowania na obszarze kraju wielu centrów logistycznych.

Szczególnie ze zjawiskiem tym mamy do czynienia na obszarach centralnej Polski (Region Centralny, czyli województwa: mazowieckie i łódzkie).

Absolwenci kierunku Zarządzanie zazwyczaj charakteryzują się ogólnymi umiejętnościami z zakresu logistyki, tym niemiej nie wystarcza to dla efektywnego wykonywania zadań na stanowiskach pracy ściśle powiązanych z logistyką. W tego rodzaju działaniach wymagana jest zaawansowana wiedza związana z zakresu logistyki transportu, produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia.

Absolwenci profilu specjalnościowego specjalności logistyka w zarządzaniu obok kanonu wiedzy przewidzianej dla kierunku Zarządzanie posiadają znaczny zasób wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu zasad działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Ponadto poznają zasady sterowania przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materiałowych w podmiotach, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Absolwent profilu specjalnościowego będzie posiadał umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowania tego typu działań w funkcjonalnych komórkach podmiotów gospodarczych. Umiejętności te wsparte szeroką wiedzą z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi powinny umożliwić podejmowanie i uzasadnianie decyzji, związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, co jest szczególnie istotne na rynku pracy, w którym zlokalizowany jest Wydział Zamiejscowy, ponieważ na tym terenie znajduje się duża liczba centrów logistycznych oraz przedsiębiorstw potrzebujących pracowników o takich umiejętnościach.

Proponowany profil specjalnościowy obejmuje 260 godzin wykładów i ćwiczeń (w tym do wyboru), profilujących absolwenta kierunku Zarządzanie w zakresie logistyki w zarządzaniu. Profil będzie realizowany od III semestru studiów (załącznik). Po IV semestrze studiów studenci będą obowiązani do dokonania wyboru specjalizacji.

Przewiduje się, że zaproponowane zostaną 2 specjalizacje:
 1. TSL – transport – spedycja – logistyka oraz
 2. Logistyka produkcji.
W ramach specjalizacji prowadzone będą następujące przedmioty specjalnościowe, zaliczone do różnych grup przedmiotów:
 1. Narzędzia wspomagania decyzji logistycznych
 2. Systemy informacyjne w zarządzaniu logistyką
 3. Podstawy komunikacji i zarządzania w jednostce logistycznej
 4. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 5. Podstawy logistyki
 6. Infrastruktura logistyczna
Proponujemy również następujące przedmioty specjalizacyjne do wyboru:
 1. Ekonomika transportu
 2. Logistyka produkcji
 3. Logistyka zaopatrzenia
 4. Logistyka dystrybucji
 5. Gospodarka magazynowa
 6. Obsługa klienta
 7. Spedycja i procedury celne
 8. Ubezpieczenia komunikacyjne
 9. Koszty logistyczne
 10. Ekonomika transportu międzynarodowego

Spośród przedmiotów do wyboru studenci obu specjalizacji będą obowiązani wybrać 1 wykład w semestrze V i trzy wykłady w semestrze VI. Ponadto zgodnie z dokonanym wyborem specjalizacji słuchacze będą uczestniczyli w seminariach dyplomowych, odbywających się w semestrach V i VI (po 20 godzin w każdym semestrze). Łączna liczba godzin przewidzianych dla prezentowanego profilu – 300.

W zawartościach merytorycznych przedmiotów przewidzianych dla profilu specjalnościowego logistyka w zarządzaniu zachowany zostanie kanon wiedzy dla kierunku Zarządzanie. Uwzględnia on jednak również podstawowe treści wiedzy związanej z logistyką, a zatem absolwenci tego profilu będą mogli stanowić trzon kadry takich przedsiębiorstw.


** UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu, Zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz Informatyki w zarządzaniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!