Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Kwalifikacje absolwenta kierunku zarządzanie - Profil specjalnościowy Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym

zarządzanie


Wśród wielu nowych procesów i zjawisk, z którymi spotykamy się w codziennym funkcjonowaniu w wymiarze osobowym, społecznym i działania organizacji, problematyka bezpieczeństwa, zagrożeń i zarządzania kryzysowego zyskuje coraz większe znaczenie.


Bezpieczeństwo – choć różnie określane i pojmowane – stanowi jedną z najwyżej cenionych wartości zarówno przez jednostki, jak i narody oraz organizacje.

W chwili obecnej rynek pracy w Polsce odczuwa bardzo wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu operacyjnego zarządzania bezpieczeństwem narodowym, którego rola wzrasta w związku z narastaniem coraz powszechniejszej świadomości o występujących zagrożeniach we wszystkich obszarach, począwszy od skali lokalnej, a na globalnej skończywszy. W działaniach z tego zakresu niezwykle ważna jest, jak również wymagana – zaawansowana wiedza związana z organizowaniem postępowań wspomagających bezpieczeństwo narodowe.

Absolwenci specjalności zarządzanie w bezpieczeństwie narodowym, obok kanonu wiedzy przewidzianej dla kierunku Zarządzanie, posiadają znaczny zasób wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu zasad działań w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, umożliwiającego efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, jak również społeczności lokalnych. Ponadto poznają szerszy kontekst bezpieczeństwa narodowego, związany z procesami globalizacji, a także uwarunkowania prawne.

Absolwent specjalności będzie posiadał umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowania tego typu działań w funkcjonalnych komórkach podmiotów gospodarczych i społecznościach lokalnych. Umiejętności te wsparte szeroką wiedzą z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi powinny umożliwić podejmowanie i uzasadnianie decyzji, związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania bezpieczeństwem narodowym.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno – politycznym i gospodarczym. Posiadanie, bowiem wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem jest niezbędne każdemu nowoczesnemu menedżerowi bez względu na to, czy funkcjonuje on w sektorze publicznym, czy biznesowym. Z punktu widzenia rynku pracy, na którym zlokalizowany jest Wydział Zamiejscowy tego rodzaju umiejętności mogą wpływać na podwyższeni pozycji konkurencyjnej młodego człowieka, ubiegającego się o pracę.

Proponowany profil specjalnościowy obejmuje 260 godzin wykładów i ćwiczeń (w tym do wyboru), profilujących absolwenta kierunku Zarządzanie w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Profil będzie realizowany od III semestru studiów (załącznik). Po IV semestrze studiów studenci będą obowiązani do dokonania wyboru promotora pracy licencjackiej.

W ramach specjalności prowadzone będą zarówno przedmioty specjalnościowe, jak i specjalizacyjne (załącznik).

Spośród przedmiotów do wyboru studenci będą obowiązani wybrać 1 wykład w semestrze IV. W semestrze V i VI studenci będą uczestniczyć w trzech wykładach specjalnościowych i trzech wykładach specjalizacyjnych (w każdym semestrze). Ponadto zgodnie z dokonanym wyborem specjalności słuchacze będą uczestniczyli w seminariach dyplomowych, odbywających się w semestrach V i VI (po 20 godzin w każdym semestrze). Łączna liczba godzin przewidzianych dla prezentowanego profilu – 300.

W zawartościach merytorycznych przedmiotów przewidzianych dla specjalności zarządzanie w bezpieczeństwie narodowym zachowany zostanie kanon wiedzy dla kierunku Zarządzanie. Uwzględnia on jednak również podstawowe treści wiedzy związanej z bezpieczeństwem narodowym, a zatem absolwenci tego profilu będą mogli stanowić trzon kadry menedżerskiej i administracyjnej.


** UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu, Zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz Informatyki w zarządzaniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!