Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Profil specjalnościowy: Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu

zarządzanie


W chwili obecnej rynek pracy w Polsce odczuwa wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z szeroko rozumianego zakresu Finansów i Rachunkowości.


Absolwenci kierunku Zarządzanie zazwyczaj charakteryzują się ogólnymi umiejętnościami z zakresu Rachunkowości i Finansów, tym niemiej nie wystarcza to dla efektywnego wykonywania zadań na stanowiskach pracy ściśle powiązanych z wyżej wymieniowymi branżami.
W tego rodzaju działaniach wymagana jest zaawansowana wiedza związana z zakresu rachunkowości, księgowości, finansów, ubezpieczeń i bankowości.

Absolwent zdobywa solidną wiedzę ogólnoekonomiczną połączoną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Wiedza ta daje szansę skutecznego ubiegania się o atrakcyjną pracę w instytucjach finansowych i jednostkach budżetowych przedsiębiorstw. Dysponowanie wiedzą z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia rachunkowości stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszystkich rodzajach biznesu, w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych rynku kapitałowego, także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Dzięki praktycznym zajęciom szkoleni są specjaliści przygotowywani do prowadzenia księgowości oraz ksiąg handlowych, dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Dzięki wszechstronnej wiedzy Absolwent może samodzielnie wykonywać zadania stawiane przed nim na każdym etapie kariery zawodowej.

Proponowany profil specjalnościowy obejmuje 280 godzin wykładów i ćwiczeń (w tym do wyboru), profilujących absolwenta kierunku Zarządzanie w zakresie Finansów i Rachunkowości. Profil będzie realizowany od IV semestru studiów. Po IV semestrze studiów studenci będą obowiązani do dokonania wyboru specjalności.

Przewiduje się, że zaproponowane zostaną 2 specjalności:
 1. Zarządzanie Finansami,
 2. Rachunkowość i Analiza Finansowa
W ramach specjalności prowadzone będą następujące przedmioty specjalnościowe, zaliczone do różnych grup przedmiotów:
 1. Finanse publiczne,
 2. Matematyka finansowa,
 3. Analiza finansowa.
Proponujemy również następujące przedmioty specjalizacyjne do wyboru:
I. Specjalność Zarządzanie Finansami:
 1. Badanie sprawozdań finansowych,
 2. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych,
 3. Polityka finansowania przedsiębiorstwa,
 4. Rynki finansowe,
 5. Ubezpieczenia,
 6. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
II. Rachunkowość i analiza finansowa:
 1. Analiza sprawozdań finansowych,
 2. Badanie sprawozdań finansowych,
 3. Międzynarodowe standardy rachunkowości,
 4. Rachunek kosztów,
 5. Strategiczna rachunkowość zarządcza,
 6. Ubezpieczenia.

Ponadto zgodnie z dokonanym wyborem specjalizacji słuchacze będą uczestniczyli w seminariach dyplomowych, odbywających się w semestrach V i VI (po 20 godzin w każdym semestrze). Łączna liczba godzin przewidzianych dla prezentowanego profilu – 320.


** UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu, Zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz Informatyki w zarządzaniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!